Dansk folkeparti

Två stycken citat ifrån medlemmar av Dansk folkeparti och som är ledamöter i folketinget i grannlandet Danmark;
“Om en andra eller tredje generationens invandrare
upprepade gånger begår brott och inte låter sig fostras ska inte bara
personen i fråga utan hela hans familj hemskickas. Ingenting annat hjälper””Att bara tala om mänskliga rättigheter är naivt – Det gäller vilken
kultur människor tillhör”Vedervärdiga uttalanden.

Kommentera | Comment

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *