Nostalgi

Jag tycker inte om att reflektera över mitt förflutna. Vanligtvis brukar jag endast tänka tillbaka inom ett tidspann på 2-3 år. Anledningen till detta är att för att det är för påfrestande mentalt att göra en längre tidsresa tillbaka.
Gör jag detta blir jag förargad över så mycket utav mitt liv som fallit offer för glömskan. Tuffa minnen har trängts bort. Troligtvis för att de har varit just det; tuffa. Andra minnen har bara försvunnit eftersom att de tydligen inte varit tillräckligt värdefulla för min hjärna att komma ihåg. Svaga minnen överlappar man ofta med egna logiska slutsatser för att få dom att gå ihop och det blir då svårt att skilja det reella ifrån det fiktiva.  
När jag inser allt detta känner mig sentimental och uppgiven.

Dokumentaion har därför blivit en viktig del av mitt liv. Minnen kan bevaras med materiella tillvägagångssätt. Det är en av huvudanledningarna till att jag skapade denna bloggen.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *