Tro

Den som söker efter spiran kommer att nå den. Himmelen står vid dörren. Änglar sjunger om de olycksdrabbade barn som sett livets grymhet och sanning. En man tänker tillbaka på de dagar då han var ung och mötte Judith. Det var en varm sommardag, hennes leende ärrade sig fast på hans näthinna. Minnen, åh dessa minnen. Minnen är allt de har kvar. Det delar de med andra människor. Allting flagnar dock bort, barnens öde, Judith och mannen. Ingen blir någonsin ihågkommen. Till sist blir deras kroppar kalla. Stillhet och harmoni kan börja råda. Så har de lämnat jordelivet. De utav dem som vill har tillträde till spirans kraft. Änglar sjunger ut en sista sorgebön.