Lapsus

Känslan dröjer sig kvar, släpper inte taget.
En dov anknytning, slumrandes som tidvis själsligen berör utav din välvilja.
Pendlar mellan att titta upp och att titta ner. Allt må vara passande och anständigt.
Jag fumlar; yttrande blir till hätska ord.
Besviken. Besviken på mig själv.

Vag känsla av självförakt.

Kontraster

Jag är mellan borde och vilja,
mellan förnuft och känsla.

I dessa tider har många varit förut och är just nu.
Jag är där just nu.

Jag kan göra ett val enligt konvenansens regler.
Jag kan gå den självuppfylldes väg.

Jag kan. Jag kan. Jag kan styra kurs mot egocentriciteten eller en hävdvunnen fantasi.

Lycka i ett ögonblick

Väntar gör du hela livet.
Var dag. Otaliga gånger.

När jag väl befinner mig i ett harmoniskt vakuum av sinnesfrid inser jag hur lycklig jag är. Jag är så väl medveten om det att jag redan då ibland börjar se flimret som passerar förbi just då. Jag ser det genom historiens öga som reflekterar över det som har skett. Det inbringar tacksamhet över situationen men samtidigt redan då; den bitterljuva melankolin.