Unos träd

Uno fann ett sällsynt träd på sin dagliga morgonpromenad. På mindre 24 timmar kommer det att blomstra enligt Uno. Om ett dygn återkommer jag med en ny bild som kommer att förkasta eller bekräfta Unos tes.

Edit: Redan mindre än 24 timmar efter att trädet uppdagats av Uno kan jag konstatera att han hade rätt! Här nedan ser ni trädet i dess vackra skrud!

Powerful nature

Powerful nature

Kommentera | Comment

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *