EEG

Hej mina vänner,

En morgon så for jag och deltog i ett psykolgiskt experiment där de mätte min hjärnas elektriska aktivitet med EEG samtidigt som jag fick utföra uppgifter som syftade till att testa mitt arbetsminne. 

Jag har deltagit i tre liknande experiment där de har använt sig av EEG, men även en mängd andra typ av experiment. Jag uppmuntrar eder alla att ställa er till forskarnas förfogande! Det är kul och lärorikt att delta och ofta får man någon form av kompensation för att man deltar.

Kommentera | Comment

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *