Edinburgh – Nostalgia 2010

Bilderna nedan är tagna på ett museum i Edinburgh år 2010. Kanske är det så här som jag hade sett ut om jag hade fötts i en annan del av världen? Eller kanske inte? Ibland är det i alla fall roligt att leka med tanken.

Los imágenes son de un museo de Edimburgo que visité en 2010. A lo mejor esto es la apariencia que hubiese tenido si hubiese nacido en otra parte del mundo. O quizá no…

1 2 3 4 5

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *