De andras skapare – En annan mans tankar

Jag undrar en sak. De människorna på andra sidan kullen, vem har skapat dem? Det är inte vår gud som skapat dem. Vår gud är god och skapar människor som i grund och botten är goda. Under resans gång kan det emellertid finnas omständigheter som gör att vi kan utföra ohyggliga gärningar. Men de, de där borta, de är inte som vi. De är illvilliga och skadelystna av sin natur. De har som syfte att sprida sitt syndafördärv.
Så vem har skapat dem?

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.