Studieanmälan till våren 2014

Jag har anmält mig till en del distanskurser till våren. Det känns verkligen som ett privilegium att vara svensk medborgare och få möjligheten att gratis studera och dessutom få bidrag ifrån staten för att göra det. Så ser det inte ut här i Spanien till exempel. Till följd av den ekonomiska krisen har man under de senaste åren börjat ta betalt för studierna, och det är inte låga terminsavgifter heller. Således är det många som inte har råd att studera. Många av dessa människorna får inte jobb heller. Så det är en ond cirkel dessa människor befinner sig i där de står utanför arbetsmarknaden och inte har råd att studera.

Så här ser min lista ut på de kurser som jag anmält mig till, i kronologisk ordning. Vilka av kurserna hade ni valt? Man får max studera för 45 högskolepoäng.

Rumänska grundkurs, Lunds universitet 30 högskolepoäng (har redan avklarat nybörjarkursen på 30 hp)

Danska grundkurs, Linnéuniversitet 7,5 högskolepoäng

Bibelkunskap, Uppsala universitet 15 högskolepoäng

Bulgarienkunskap, Uppsala universitet 7,5 högskolepoäng

Estlandkunskap, Uppsala universitet 7.5 högskolepoäng 

Vad är religion?, Uppsala universitet 3 högskolepoäng

Kommentera | Comment

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *