First kiss / El primer beso

Veinte personas están invitadas para besar un desconocido. Son dos completos extraños que en el primer encuentro se van a besar. Un experimento muy interesante que a mi, me provoca ternura y incomodidad a la vez.
Tjugo personer är inbjudna för att kyssa en främling. De är två främmande människor som vid första mötet ska kyssa varandra. Ett väldigt intressant intressant experiment som får mig att känna mig obekväm och känna ömhet på samma gång.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *