Livets kår.

Liten på jorden.
Storskalig egoism.
Tid som flyter.
Tid som rinner i väg till glömskans svarta dal.
En död som närmar sig.
Medvetenhet som kryper in på.
Stundtals panik vid eftertänksamhet.